m6平台

资源环境与城乡规划管理专业人才培养方案(2009版)

m6平台:发布时间:2012-08-21文章来源:m6平台 浏览次数:

 

一、专业代码、专业名称、修业年限、授予学位

专业代码:  070702        专业名称: 资源环境与城乡规划管理

修业年限:   四年          授予学位: 理学学士

二、培养目标及规格

本专业培养德、智、体全面发展,适应社会需要,具备地理科学、资源科学、环境科学、管理科学和规划科学等学科知识背景优势的城乡规划方向的应用型人才,并为部分学生继续深造奠定良好基础。本专业培养的学生需要达到以下专业要求:

1.掌握本专业的基本理论、基本知识和基本方法;

2.逐步具备城乡规划方向的知识体系和相关技能;掌握本学科的野外和室内工作方法和技能,能够进行初步的资源环境评价工作和城乡规划实践工作;

3.熟悉与本专业有关学科的基本理论和基本方法;

4.熟悉资源、环境、城乡规划管理等方面的有关政策和法规;

5.掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;具有一定的规划设计,归纳、整理、分析实验结果,撰写论文的能力。

三、主干学科与专业主干课程

主干学科:地理学、环境科学、管理科学

专业主干课程:自然地理学、环境科学、管理学原理、自然资源学、区域分析与规划、城市规划原理、村镇规划、地图学、遥感概论、地理信息系统、生态环境规划、土地利用规划等。

四、主要实践教学环节

室内与野外实习、专业实习和毕业论文等。

五、课程类别及学时、学分构成比例

课程类别及学时、学分构成比例表

  

学分数

比例(%

学分数

比例(%

总学时构成

讲授

实践

总学时

必修课

公共必修课

41+7

25.0

87

53.1

978

165

1143

专业必修课

46+8

28.1

824

168

992

选修课

专业选修课

25+5

15.2

33

20.1

990

108

1098

任意选修课

8

4.9

 

 

 

主要实践性教学环节

24+20

26.8

44

26.8

 

 

 

合计

164

100

164

100

2792

441

3233

 

 

 

六、资源环境与城乡规划管理专业教学计划表

,

课程

类别

课程名称

学时

开课学期和周学时数

 

 

 

 

 

 

公共必修课

思想道德修养

与法律基础

3

54

54

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

中国近现代史纲要

2

36

30

6

2

 

 

 

 

 

 

 

 

马克思主义基本原理

3

54

54

 

 

 

 

3

 

 

 

 

D

毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论

3

63

54

9

 

 

 

 

3

 

 

 

D

3

45

36

9

 

 

 

 

 

2

 

 

形势与政策

2

128

128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

计算机文化基础

2

72

36

36

4

 

 

 

 

 

 

 

D

Visual Foxpro 程序设计

2

72

36

36

 

4

 

 

 

 

 

 

 

大学英语(一)

4

75

60

15

4

 

 

 

 

 

 

 

D

大学英语(二)

4

90

72

18

 

4

 

 

 

 

 

 

大学英语(三)

4

90

72

18

 

 

4

 

 

 

 

 

大学英语(四)

4

90

72

18

 

 

 

4

 

 

 

 

大学体育(一)

1

30

30

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

大学体育(二)

1

36

36

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

大学体育(三)

1

36

36

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

大学体育(四)

1

36

36

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

高等数学(一)

4

64

64

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

高等数学(二)

4

72

72

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

48

1143

978

165

16

17

6

9

3

2

0

0

 

专业必修课

地图学

3

48

38

10

3

 

 

 

 

 

 

 

 

自然地理学I

4

80

70

10

5

 

 

 

 

 

 

 

D

自然地理学II

3

54

50

4

 

3

 

 

 

 

 

 

测量学

4

72

60

12

 

4

 

 

 

 

 

 

D

自然资源学

3

54

54

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

应用生态学

2

36

36

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

地理信息系统

4

72

50

22

 

 

4

 

 

 

 

 

D

管理学原理

3

54

54

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

区域分析与规划

3

54

46

8

 

 

 

3

 

 

 

 

D

城市规划原理

4

72

60

12

 

 

 

4

 

 

 

 

D

遥感概论

3

54

36

18

 

 

 

 

3

 

 

 

 

环境科学

3

54

54

 

 

 

 

3

 

 

 

 

D

生态环境规划

4

72

56

16

 

 

 

 

4

 

 

 

D

景观规划与设计

4

72

48

24

 

 

 

 

 

4

 

 

 

村镇规划

4

72

58

14

 

 

 

 

 

4

 

 

 

居住区规划

3

72

54

18

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

小计

54

992

824

168

8

7

10

10

11

10

0

0

 

选修课

专业选修课

线性代数

3

54

54

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

概率论与数理统计

4

72

72

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

快图设计

2

36

24

12

 

 

 

2

 

 

 

 

 

西方经济学

2

54

54

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

规划设计CAD

3

72

30

42

 

 

 

 

4

 

 

 

 

GPS原理与应用

1

36

18

18

 

 

 

 

 

 

2

 

 

土地利用规划

3

54

42

12

 

 

 

 

 

3

 

 

 

城市地理学

2

54

54

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

区域调查方法

1

36

36

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

土地管理

2

54

48

6

 

 

 

 

 

3

 

 

 

环境资源法

2

54

54

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

环境影响评价

2

54

54

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

可持续发展概论

1

36

36

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

人文地理学

2

54

54

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

旅游资源开发与规划

3

72

54

18

 

 

 

 

 

 

4

 

 

房地产开发与经营

3

72

72

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

人居环境科学

2

54

54

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

专业英语

1

54

54

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

自然灾害学

1

54

54

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

区域地理学

3

72

72

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

小计

43

1098

990

108

0

0

8

6

10

12

24

 

 

任意选修课

8

 

 

军训与国防教育

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

自然地理学综合实习

2

96

 

96

 

2

 

 

 

 

 

 

 

测量学综合实习

1

24

 

24

 

3

 

 

 

 

 

 

 

城市与区域规划实习

3

144

 

144

 

 

 

 

 

3

 

 

 

大学生职业生涯规划

1

40

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学生就业指导

1

40

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毕业实习

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

D

毕业论文

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

D

小计

24

344

40

304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、其他说明

1.本专业修满164学分方能毕业。

2.公共必修课为全校各专业必修课程共41学分。

3.专业必修课为本专业学生必修课程,共46学分。

4.专业选修课共2043学分,每个学生应选取其中课程集中选修学分。专业选修合计应修25学分。

5.学生还需跨学科修读任意选修课程8学分。    

6.主要实践性教学环节44学分(其中课内实践20学分)。

关闭 打印责任编辑:hjdl2011
m6平台(中国)有限公司官网